Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2024.

PŘEDMLUVA

Tato informace je poskytována pro webové stránky www.best-dressed-dogs.it (Stránka).

Údaje prodejce: Best Dressed Dogs di Gormand Lucie Victorie, via Cerioli 44, 24068 Seriate, BG, Itálie, IČO 04723620169, REA 484531 (Prodejce).

Čl. 1 Rozsah platnosti

1.1 Obchodní podmínky se vztahují na všechny prodeje prováděné Prodejcem na Stránce.

1.2 Pokud je na Stránce možné zadat vaše daňové identifikační číslo při nákupu, znamená to, že jednáte jako spotřebitel podle čl. 3, odst. I, písm. a) Zákona o spotřebitelském chování (Legislativní dekret ze dne 6. září 2005, č. 206). Upozorňujeme, že spotřebitel je fyzická osoba, která jedná pro účely mimo podnikatelskou, obchodní, profesní nebo řemeslnou činnost. Pokud je možnost zadat identifikační číslo daně z přidělené hodnoty (vlastní nebo právnické osoby), znamená to nákup jako "Profesionál" podle čl. 3, odst. I, písm. c) Zákona o spotřebitelském chování. Profesionál je fyzická nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské, obchodní, řemeslné nebo profesní činnosti nebo její zástupce. Následky nákupu jako spotřebitel nebo profesionál budou popsány v tomto dokumentu.

1.3 Uvedené termíny se rozumí jako pracovní dny, tedy vyloučené soboty, neděle a národní svátky. Obrázky a popisy na Stránce jsou pouze orientační. Barvy se mohou lišit od skutečných v důsledku nastavení informačních systémů nebo počítačů, které používáte.

1.4 Obchodní podmínky mohou být kdykoli změněny. Případné změny a/nebo nové podmínky budou platné od okamžiku zveřejnění na Stránce. Jste proto vyzván, abyste pravidelně navštěvovali Stránku a před každým nákupem konzultovali nejnovější verzi obchodních podmínek.

1.5 Platné jsou obchodní podmínky platné ke dni odeslání objednávky.

1.6 Tyto obchodní podmínky neregulují prodej produktů a/nebo služeb od jiných subjektů než Prodejce, kteří mohou být případně přítomni na Stránce prostřednictvím odkazů, bannerů nebo jiných hypertextových odkazů. Před uzavřením obchodních transakcí s těmito subjekty je nutné ověřit jejich obchodní podmínky. Prodejce není odpovědný za poskytování služeb a/nebo prodej produktů těmito subjekty. Prodejce neprovádí žádnou kontrolu a/nebo monitorování na webových stránkách přístupných prostřednictvím těchto odkazů. Prodejce tedy nenese odpovědnost za obsah těchto stránek ani za případné chyby a/nebo opomenutí a/nebo porušení zákona ze strany těchto subjektů.

1.7 Máte povinnost pečlivě číst tyto obchodní podmínky a také veškeré další informace, které Prodejce poskytuje na Stránce, i během procesu nákupu.

1.8 Prodejce nemůže být v žádném případě považován za odpovědného vůči vám nebo třetím osobám za žádnou nepřímou, náhodnou, speciální nebo následnou škodu. K tomu patří například jakákoli ztráta zisku nebo jiná nepřímá ztráta vzniklá používáním Stránky nebo neschopností jejího používání. Prodejce nemůže zaručit ani potvrdit: (i) že Stránka je bez virů nebo programů, které by mohly poškodit data; (ii) že informace obsažené na Stránce jsou přesné, úplné a aktuální.

1.9 Pokud s Prodejcem není sjednáno jinak, není možné odesílat objednávky e-mailem na Stránce. Prodejce nepřijímá objednávky telefonicky, pokud není sjednáno jinak s klientem.

1.10 Celý obsah Stránky je majetkem Prodejce nebo třetích stran. Pokud není uděleno specifické písemné povolení od Prodejce, je zakázáno reprodukovat, celkově nebo částečně a jakýmkoli způsobem, distribuovat, publikovat, přená

Čl. 2 Nákupy na Stránce

2.1 Pro provedení nákupů na Stránce je nutné postupovat podle postupu uvedeného přímo na Stránce, kde vkládáte požadované údaje. Smlouva o prodeji je uzavřena, když objednávka dorazí na server Prodejce.

2.2 Souhlasíte s tím, že okamžitě informujete Prodejce, pokud máte podezření nebo zjistíte neoprávněné použití nebo neoprávněné zveřejnění jakýchkoli informací, které jste na Stránce zadal(a).

2.3 Zaručujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a pravdivé a zavazujete se uchránit Prodejce a osvobodit ho od jakékoli škody, nároku na náhradu škody a/nebo sankce vyplývající z či nějakým způsobem související s porušením tohoto závazku. Souhlasíte s tím, že okamžitě informujete Prodejce, pokud máte podezření nebo zjistíte neoprávněné použití nebo neoprávněné zveřejnění přístupových údajů k Stránce.

2.4 Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávky od uživatelů, kteří dříve porušili tyto Obchodní podmínky nebo jakékoli právní ustanovení.

2.5 Pro provedení objednávek na Stránce je nutné přečíst a schválit tyto Obchodní podmínky, zaškrtnutím příslušného políčka na stránkách nákupního postupu. Nesouhlas s těmito Obchodními podmínkami znamená nemožnost provádět nákupy na Stránce.

2.6 Prodejce je jediným protějškem uživatele, který chce nákupem jednoho nebo více produktů prostřednictvím Stránky (i) subjektem, na který uživatel směřuje svou objednávku za účelem přijetí nabídky a uzavření kupní smlouvy; (ii) subjektem, který přebírá vůči uživateli povinnosti předkupní povahy vyplývající z nabídky; (iii) subjektem, který uzavírá s uživatelem kupní smlouvu, přičemž přebírá související povinnosti a práva. Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím Stránky je tedy uzavřena mezi uživatelem a Prodejcem.

2.7 Na Stránce a v komunikaci se zákazníkem týkající se Stránky si Prodejce vyhrazuje právo jednat pod svou obchodní značkou. Proto když je na Stránce a/nebo v komunikaci se zákazníkem vztahována k obchodní značce Prodejce nebo je použita první osoba množného čísla ("My"), odkazuje se nejen na Stránku, ale také na Prodejce.

2.8 Prodejce neručí za neustálou funkčnost a provozuschopnost Stránky. Mohou totiž proběhnout aktualizace CMS, které mohou znamenat dočasnou odstávku služby. Prodejce nenesie žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které uživatel může z této situace utrpět.

2.9 Po provedení nákupu obdržíte potvrzovací e-mail objednávky. Potvrzovací e-mail objednávky bude obsahovat nejméně následující informace: (i) údaje o Prodejci; (ii) charakteristiky zakoupeného produktu; (iii) kupní cena a případné daně; (iv) jakékoli dodatečné náklady; (v) právo na odstoupení nebo jeho vyloučení; (vi) dodací adresa; (vii) použitá platební metoda.

2.10 Barvy produktů na Stránce jsou orientační a mohou záviset na rozlišení zařízení používaného uživatelem. Prodejce neručí za žádné odchylky barev produktů od očekávání uživatele. V případě pochybností o barvě jednoho nebo více produktů na Stránce doporučujeme kontaktovat Prodejce.

Čl. 3 Dostupnost Produktů

3.1 Nabízené Produkty na Stránce jsou v omezeném množství. Může se tak stát, i kvůli možnosti, že více uživatelů zakoupí současně stejný Produkt, že po odeslání objednávky již daný Produkt není k dispozici. Na Stránce je možné objednat Produkt, který není momentálně dostupný (Pre-objednávka). Smlouva o nákupu je potvrzena, když Pre-objednávka dorazí na server Prodejce. Uživatel je tedy povinen provést platbu při Pre-objednávce. Následně uživatel obdrží e-mail od Prodejce s uvedením maximální doby, kdy bude Produkt dostupný. Pokud uživatel souhlasí s uvedeným termínem, Prodejce přistoupí k přípravě Produktu a k jeho odeslání, což proběhne do 30 dnů od data odeslání Pre-objednávky, pokud není sjednáno jinak mezi stranami. Pokud uživatel nesouhlasí s uvedeným termínem od Prodejce, smlouva o nákupu bude zrušena, a Prodejce provede vrácení peněz do 10 dnů od oznámení uživatele. Uživatel může případně zrušit Pre-objednávku pouze do počtu dní před dostupností produktu uvedenou na Stránce. Pokud není uveden žádný termín, lhůta na zrušení Pre-objednávky je 4 dny před dnem, od kterého je Produkt k dispozici.

3.2 Na Stránce jsou k dispozici informace o dostupnosti Produktů. Dostupnost Produktů je průběžně monitorována a aktualizována. Nicméně vzhledem k tomu, že na Stránku může přistoupit více uživatelů současně, může se stát, že více uživatelů zakoupí stejný Produkt ve stejný okamžik. V těchto případech může být Produkt krátkodobě k dispozici, ale může být vyprodán nebo není okamžitě k dispozici, a je nutné čekat na doplnění zásob.

3.3 V případě nedostupnosti objednaného Produktu budete informován(a). V tomto případě máte právo na zrušení smlouvy o nákupu. Přesto si, prosím, uvědomte, že před požadováním zrušení smlouvy si Prodejce vyhrazuje právo přijmout následující opatření:
- V případě nemožnosti doplnění zásob, Prodejce dodá jiný Produkt s ekvivalentní nebo vyšší hodnotou za případné doplatky a s výslovným souhlasem uživatele.
- V případě možnosti doplnění zásob Prodejce nabídne prodloužení dodací lhůty s uvedením nového termínu doručení.
- Prodejce nabídne slevový kupón k použití na další nákupy na Stránce. Výše slevy, doba platnosti a případná omezení budou každým případem sděleny Prodejcem.

3.4 V případě žádosti o vrácení platby za zakoupené Produkty, které se ukázaly jako nedostupné, Prodejce provede vrácení peněz do maximální lhůty 15 dnů.

3.5 V případě využití práva na zrušení smlouvy je smlouva zrušena. V případě, že již byla provedena platba celkové částky, tvořené ceny Produktu, případných poštovného, pokud se platí, a všech dalších případných dodatečných nákladů uvedených v objednávce (Celková splatná částka), Prodejce provede vrácení Celkové splatné částky v souladu s článkem "Platební metody" níže.

Čl. 4 Ceny

4.1 Na Stránce jsou ceny uvedeny bez DPH, protože DPH není uplatnitelná.

4.2 Navíc ceny na Stránce nezahrnují poplatek za WEEE, protože jsou prodávány Produkty, které nejsou podrobeny příslušným předpisům.

4.3 Prodejce si vyhrazuje právo změnit cenu Produktů kdykoli bez předchozího upozornění, přičemž cena účtovaná vám bude ta, která je uvedena na Stránce v době provedení objednávky, a nebude brát v úvahu žádné následné změny (zdvihy nebo snížení) po jejím předání.

4.4 Náklady na dopravu Produktů jsou na vás pro objednávky nižší nebo rovny určité částce (vždy uvedené na Stránce): při vyšší částce je doprava zdarma.

4.5 Prodejce provede odeslání Produktů pouze po obdržení potvrzení o autorizaci platby nebo po připsání Celkové splatné částky. Vlastnictví Produktů vám bude přeneseno v okamžiku odeslání, což se chápe jako okamžik předání Produktu přepravci. Riziko ztráty nebo poškození Produktů z důvodu, který není způsoben Prodejcem, se naopak přenese na vás, nebo na třetí stranu, kterou jste vybrali a která není přepravcem, ve chvíli, kdy Produkt fyzicky přejde do vašeho vlastnictví.

4.6 Smlouva o nákupu bude ukončena v případě nezaplacení Celkové splatné částky. Pokud není sjednáno jinak písemně s vámi, bude objednávka následně zrušena.

4.7 V případě chyby v ceně Produktu uvedené na Stránce si Prodejce vyhrazuje právo informovat zákazníka o správné ceně i po uzavření nákupního objednávky. V tomto případě má zákazník možnost buď akceptovat novou cenu, nebo zrušit smlouvu o nákupu. Prodejce může také zrušit smlouvu o nákupu Produktu v případě chyby v dostupnosti Produktu.

Čl. 5 Způsoby platby

5.1 Tento článek popisuje dostupné způsoby platby na Stránce. Uživatel může najít další informace v oddílu "Platby" na Stránce, přístupném přímo z patičky Stránky.

5.2 Na Stránce můžete nakupovat pomocí platebních karet. Účtování proběhne až poté, co budou ověřeny údaje o vaší platební kartě a vydavatel karty vydá povolení k účtování. V souladu s směrnicí 2015/2366/EU o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) vás upozorňujeme, že vám může být při dokončování nákupního procesu vyžádána autentizace podle kritérií požadovaných platebním ústavem, který spravuje online platební operaci. Kritéria autentizace se týkají identity uživatele (pro splnění tohoto kritéria musí být uživatel zaregistrován na Stránce při nákupu) a okamžité znalosti autentizačního kódu, který vám byl zaslán platebním ústavem (Strong Customer Authentication). Nedokončení tohoto procesu může znamenat nemožnost dokončit nákup na Stránce. Citlivé údaje o platební kartě (číslo karty, držitel, datum platnosti, bezpečnostní kód) jsou šifrovány a přenášeny přímo správci plateb, aniž by procházely servery, které Prodejce používá. Prodejce tedy nemá nikdy přístup k údajům o platební kartě použité k úhradě Produktů, aniž bychom si vybrali možnost uchovat tyto údaje na Stránce. Přijímané platební karty jsou uvedeny v patičce Stránky a/nebo v rámci nákupního procesu:
- Visa.
- MasterCard.
- American Express.
- ApplePay.
- Shopify Payments.
- Maestro.
- UnionPay.
- iDEAL.
- Google Pay.

5.3 Na Stránce není možné platit bankovním převodem.

5.4 Na Stránce není možné nakupovat na dobírku, s výjimkou případné dohody s Prodejcem.

5.5 Pokud je hodnota slevového kódu nižší než hodnota objednávky, zbývající částku lze doplnit podle platných platebních metod na Stránce. Každý slevový kód lze použít pouze jednou. Slevové kupony nelze v žádném případě konvertovat na hotovost.

5.6 Jakékoli alternativní metody platby, které se liší od výše uvedených, budou nebo jsou popsány v tomto článku:
- Na Stránce je možné provádět nákupy také pomocí platebního řešení PayPal. Pokud zvolíte PayPal jako platební metodu, budete přesměrováni na stránky www.paypal.it, kde provedete platbu podle postupu stanoveného a regulovaného PayPal a podle dohodnutých smluvních podmínek mezi vámi a PayPal. Údaje zadané na stránkách PayPal budou zpracovány přímo touto společností a nebudou předávány ani sdíleny s Prodejcem. Prodejce tak není schopen znát a nijak neuchovává údaje o platební kartě připojené k vašemu účtu PayPal nebo údaje o jakémkoli jiném platebním nástroji připojeném k tomuto účtu

Čl. 6 Dodání produktů

6.1 Dodání produktů je dostupné v: Itálii, s výjimkami uvedenými na Stránce. Další informace naleznete v oddílu "Doprava" na Stránce, který je přístupný přímo z patičky Stránky. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a informacemi uvedenými v oddílu věnovaném dopravě, bude mít tento poslední oddíl přednost.

6.2 Dodání produktů je provedeno předáním vám fyzické dostupnosti nebo jiné kontroly produktu.

6.3 Doba dodání produktů od odeslání objednávky: Od 2 dnů pro produkty skladem až po 5 týdnů pro na míru vytvořené produkty.

6.4 Uvedený termín podle čl. 6.3 je pouze orientační a není závazný. Prodejce si tedy vyhrazuje právo dodat produkty do 30 dnů od odeslání objednávky. Je na vás, abyste zkontrolovali podmínky dodaného produktu. Bez ohledu na to, že riziko ztráty nebo poškození produktu, způsobeného nepřičitatelným Prodejcem, se přenese na vás, nebo na třetí osobu, kterou jste určili a je odlišná od dopravce, až se produkt fyzicky dostane do vašeho držení, Prodejce vás však vyzývá, abyste zkontrolovali počet dodaných produktů a zajistili, aby balení zůstalo nepoškozené, nezmáčené nebo jinak změněné, a to i ve způsobu zavírání. Ze zájmu o vás je vhodné uvést případné nepravidelnosti na přepravním dokumentu dopravce a přijmout balík s rezervou v případě, že balení vykazuje zřetelné známky zásahu nebo změny. V případě, že balení vykazuje zjevné známky manipulace nebo poškození, je vhodné tuto skutečnost okamžitě oznámit Prodejci.

6.5 Co se týče možnosti požádat o doručení produktů na "místo výdeje", informuje vás Prodejce, že máte možnost vyzvednout produkt na místě výdeje v souladu s možnostmi a postupy dostupnými na Stránce a/nebo během procesu nákupu, pokud tato možnost platí pro vybraný produkt. Budete okamžitě informováni, když bude produkt připraven k vyzvednutí na vybraném místě. Pokud nesplníte povinnost vyzvednout produkt, kupní smlouva se automaticky považuje za zrušenou. V důsledku zrušení bude objednávka zrušena a Prodejce vrátí celkovou částku, kterou jste zaplatili, s odečtením nákladů na dopravu. Samotné nepřevzetí produktu nemůže být považováno za uplatnění práva na odstoupení, pokud je to předepsáno, a nemá právo na plnění ve formě plného vrácení částky zaplacené za nákup produktu.

6.6 Máte možnost vybrat si způsob dodání "Vyzvednutí v obchodě". V případě, že si zvolíte vyzvednutí v obchodě, můžete si zakoupený produkt vyzvednout v prodejně ("Obchod"), kterou jste si vybrali z těch, které jsou případně uvedeny na Stránce jako k dispozici pro vyzvednutí. Jakmile bude produkt připraven k vyzvednutí, budete tímto směrem informováni Prodejcem. Produkt lze vyzvednout v otevíracích hodinách obchodu. Pro vyzvednutí produktu musíte nebo váš zástupce poskytnout personálu obchodu odpovídající doklady potvrzující nákup.

Čl. 7 Právo na odstoupení

7.1 Zákazníka se žádá, aby pečlivě prostudoval tento článek, který upravuje právo na odstoupení.

7.2 Právo na odstoupení je právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy bez povinnosti uvádění důvodu. Pokud jste zakoupili jako profesionál, právo na odstoupení se nevztahuje, s výjimkou odlišné dohody s Prodejcem. Případné výjimky z práva na odstoupení jsou uvedeny v tomto článku 7. Pokud neexistují výjimky, tento článek 7 se plně vztahuje.
- Na Stránce jsou prodávány zboží na míru nebo jasně upravené. Jestliže jednáte jako spotřebitel, náležitá ustanovení o právu na odstoupení neplatí na základě specifických právních ustanovení. Prodejce by totiž nemohl znovu prodat produkt speciálně pro vás vytvořený.
- Na Stránce jsou prodávány zboží, které je zapečetěno a které není vhodné vrátit z hygienických nebo zdravotních důvodů. Jestliže bylo toto zboží otevřeno po dodání, ztrácíte právo na odstoupení. Proto nejsou v tomto případě aplikována následující ustanovení o právu na odstoupení.

7.3 Pokud máte status spotřebitele (a pokud neplatí v tomto směru žádné výjimky uvedené v tomto článku), máte právo odstoupit od kupní smlouvy o produktu bez udání důvodu a bez nákladů odlišných od těch, které jsou uvedeny v tomto článku, do čtrnácti kalendářních dnů (Období odstoupení). Odstoupení končí po 14 dnech:
- v případě objednávky jednoho produktu od dne, kdy jste nebo třetí osoba, jiná než přepravce a vybraná vás, získala fyzické držení produktů;
- v případě víceobjednávky s oddělenými dodávkami od dne, kdy jste nebo třetí osoba, jiná než přepravce a vybraná vás, získala fyzické držení posledního produktu; nebo
- v případě objednávky týkající se dodání produktu v několika dávkách nebo částech od dne, kdy jste nebo třetí osoba, jiná než přepravce a vybraná vás, získala fyzické držení poslední dávky nebo části.

7.4 Pro vykonání práva na odstoupení musíte Prodejce informovat před uplynutím Odbourávací doby o svém rozhodnutí odstoupit. K tomu můžete napsat Prodejci na kontaktní údaje uvedené v úvodu, nebo použít případně formulář k dispozici na Stránce. Považuje se za to, že jste vykonali své právo na odstoupení, pokud jste oznámili své rozhodnutí odstoupit od smlouvy před uplynutím Odbourávací doby.

7.5 Pokud není dohodnuto jinak, přímé náklady na vrácení produktů nese spotřebitel, stejně jako odpovědnost za jejich přepravu. V případě uplatnění práva na odstoupení musí být produkt vrácen Prodejci na jeho sídlo nebo na jinou adresu uvedenou Prodejcem.

7.6 V případě uplatnění práva na odstoupení Prodejce vrátí celou částku, včetně nákladů na doručení, pokud jsou aplikovatelné, bez zbytečného odkladu a ve lhůtě nejpozději 14 kalendářních dní ode dne, kdy Prodejce byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Vrácení proběhne stejným způsobem platby, jaký byl použit při původní transakci. V případě, že byly produkty odeslány pomocí dopravce vybraného spotřebitelem a na jeho náklady, může Prodejce zdržet vrácení částky až do obdržení produkt

Čl. 8 Záruka za zákonnou shodu

8.1 Záruka za zákonnou shodu je vyhrazena pro spotřebitele. Platí tedy pouze pro uživatele, kteří provedli nákup na webu pro účely nesouvisející s jakoukoli podnikatelskou, obchodní, řemeslnou nebo profesní činností, kterou by mohli vykonávat.

8.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli za jakoukoli nesrovnalost v produktu, která se objeví do dvou let od dodání. Žaloba na uplatnění vad, které nebyly podvodně skryty prodávajícím, je v každém případě promlčena do dvaceti šesti měsíců ode dne dodání zboží.

8.3 Pokud není prokázáno opak, předpokládá se, že nesrovnalosti, které se objeví v prvních dvanácti měsících od dodání produktu, již v té době existovaly, pokud tento předpoklad není neslučitelný s povahou produktu nebo povahou nesrovnalosti. Od třináctého měsíce od dodání produktu bude na spotřebiteli, aby prokázal, že nesrovnalost již existovala v době dodání.

8.4 V případě nesrovnalosti zboží má spotřebitel právo na obnovení shody, nebo na přijetí proporcionálního snížení ceny nebo na zrušení smlouvy na základě podmínek stanovených v článku 135-bis a následujících občanského zákoníku.

8.5 Prodávající nenese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vzniklé nesprávným použitím produktu a/nebo nesplněním pokynů poskytnutých výrobcem, stejně jako za škody vzniklé nepředvídanými okolnostmi nebo vyšší mocí.

8.6 Pokud jste provedli nákup jako profesionál, neplatí předchozí odstavce tohoto článku. V tomto případě je právní záruka upravena články 1490 a následujícími občanského zákoníku; zejména lhůta na oznámení případných vad činí 8 dnů ode dne zjištění a žaloba je promlčena do 1 roku ode dne dodání.

Čl. 9 Záruka výrobce

Záruka výrobce je doplňková k Zákonem stanovené záruce o shodě, kterou případně poskytuje Prodejce na Produkty. Produkty prodávané na webu mohou, v závislosti na jejich povaze, být pokryty smluvní zárukou poskytovanou výrobcem (Smluvní záruka). Tuto záruku můžete uplatnit pouze vůči výrobci. Trvání, územní působnost, podmínky a způsoby využití, druhy škod/defektů krytých a případné omezení Smluvní záruky závisí na každém jednotlivém výrobci. Smluvní záruka má dobrovolný charakter a nenahrazuje, neomezuje, nezpochybňuje ani nevylučuje Zákonem stanovenou záruku.

Čl. 10 Příslušné právo a soud; mimosoudní řešení sporů - Alternativní řešení sporů/Online řešení sporů

10.1 Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webu podléhají ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek a v nezbytných případech také italskému spotřebitelskému zákonu.

10.2 Upozorňuje se, že v případě uživatele spotřebitele je pro každý spor týkající se použití, vykonání a výkladu tohoto dokumentu příslušný soud místem, kde uživatel bydlí nebo kde si zvolil bydliště. V případě profesionálního uživatele je příslušný soud ten, kde má Prodejce své sídlo, jak je uvedeno v preambuli.

10.3 Prodejce informuje uživatele, který je spotřebitelem, že v případě, že podal stížnost přímo Prodejci, a pokud nebylo možné vyřešit vzniklý spor, Prodejce poskytne informace o orgánech alternativního řešení sporů nebo mimosoudního řešení sporů týkajících se povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (orgány ADR) a specifikuje, zda hodlá nebo nechce tyto orgány využít k řešení sporu.

10.4 Prodejce dále informuje uživatele, který je spotřebitelem, že byla zřízena evropská platforma pro online řešení spotřebitelských sporů (tzv. ODR platforma). ODR platformu lze konzultovat na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr. prostřednictvím ODR platformy může spotřebitelský uživatel konzultovat seznam orgánů ADR, najít odkaz na webovou stránku každého z nich a zahájit postup řešení sporu online, ve kterém je zapojen.

10.5 Ovšem je vždy vyhrazeno právo spotřebitelského uživatele obrátit se na příslušný obvyklý soud pro spor vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, bez ohledu na výsledek řízení mimosoudního řešení sporu o spotřebitelských vztazích pomocí postupů stanovených v části V, titul II-bis italského spotřebitelského zákona.

Pokud uživatel má bydliště v členském státě Evropské unie jiném než Itálie, může také v případě sporu týkajícího se použití, vykonání a výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek využít evropský postup stanovený pro spory malé hodnoty, nařízením Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, pokud hodnota sporu, s výjimkou úroků, práv a nákladů, nepřesahuje 5 000,00 EUR. Text nařízení lze nalézt na webové stránce http://www.eur-lex.europa.eu.

Čl. 11 Zákaznický servis

11.1 Informace, komunikace, pomoc nebo stížnosti můžete požadovat, kontaktovat Prodejce na kontaktních údajích uvedených v preambuli nebo použitím případného kontaktního formuláře na webu.

11.2 Prodejce odpovídá v přibližném čase 2 dnů.

Čl. 12 Recenze

12.1 V souladu s legislativním dekretem č. 26 ze dne 7. března 2023 upozorňujeme, že na webu není implementován žádný nástroj umožňující uživatelům zveřejňovat recenze.

12.2 {nástroj-na-recenze}

Čl. 13 Různé

13.1 Tento dokument plně upravuje vztah mezi vámi a prodejcem. Nicméně jsou vždy vyhrazena práva a povinnosti stanovené platným zákonem.