Ochrana osobních dat

"Informativa o zpracování osobních údajů. Účinné od 1.1.2024.

PŘEDMLUVA

Tato informace bere v úvahu ustanovení nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a Zákona o ochraně osobních údajů (D. Lgs 30. června 2003, č. 196). Dokument byl vypracován také s ohledem na Směrnice o ochraně soukromí Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména Směrnice o boji proti spamu, kterou vydal Úřad pro ochranu osobních údajů dne 4. července 2013).

Správce zpracování: Best Dressed Dogs di Gormand Lucie Victorie, via Cerioli 44, 24068 Seriate, BG, Italia, IČ: 04723620169, REA 484531

Stránka, na kterou se vztahuje tato zásady ochrany osobních údajů: www.best-dressed-dogs.it (Stránka).

Správce zpracování nejmenoval pověřence pro ochranu údajů (DPO). Proto můžete kdykoli poslat žádost o informace přímo správci zpracování.

OBECNÉ INFORMACE

Tento dokument popisuje, jak správce zpracování zachází s vašimi osobními údaji poskytnutými na stránce.

Níže jsou popsány hlavní zpracování vašich osobních údajů. Zvláště je vysvětlena právní základna zpracování, povinnost poskytnout údaje a důsledky nesdělení osobních údajů. Pro lepší popis vašich práv jsme v případě potřeby specifikovali, zda a kdy není provedeno určité zpracování osobních údajů. Na stránce máte možnost zadávat osobní údaje třetích stran. V takovém případě zaručujete, že jste získali souhlas těchto osob ke vložení jejich osobních údajů. Zavazujete se tedy uchránit a zbavit správce zpracování odpovědnosti.

Registrace na stránce

Informace a údaje požadované při registraci budou použity k umožnění vstupu do uzamčené části stránky a k využívání online služeb nabízených správcem zpracování registrovaným uživatelům. Právní základ zpracování spočívá v nutnosti správce zpracování provádět předstmluvená opatření před smlouvou na požádání subjektu údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout údaje však znamená nemožnost se zaregistrovat na stránce. Na stránce je také možné se registrovat pomocí externích služeb. V tomto případě budou vaše registrační údaje sdíleny s těmi externími společnostmi pouze za účelem umožnění registrace na stránce. Právní základ tohoto zpracování spočívá v oprávněném zájmu správce zpracování umožnit registraci na stránce prostřednictvím externích služeb. Poskytnutí osobních údajů pro tuto účel je čistě dobrovolné. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním údajů však znemožní registraci prostřednictvím externích služeb.

Nákupy na stránce

Vaše osobní údaje budou zpracovány k umožnění nákupů na stránce. V případě online nákupu jsou údaje zpracovávány pro uzavření smlouvy o nákupu a správné provedení s ním souvisejících operací (a v případě potřeby plnění daňových povinností). Toto zpracování osobních údajů zahrnuje také možnost odeslání komunikací (např. sledování a informace o objednávce) prostřednictvím automatizovaných nástrojů, jako jsou SMS a/nebo WhatsApp. Právní základ zpracování spočívá v povinnosti správce zpracování plnit smlouvu se subjektem údajů nebo splnit právní povinnosti. Bez ohledu na to (a tedy bez vašeho souhlasu) může správce zpracování zpracovávat vaše údaje pro účely tzv. "soft-spamu", jak je uvedeno v článku 130 Zákona o ochraně osobních údajů. To znamená, že v omezené míře bude správce zpracování vaši e-mailovou adresu, kterou jste poskytli v souvislosti s nákupem na stránce, zpracovávat pro možnost přímé nabídky podobných produktů/sluežeb, pokud se nevyslovíte proti takovému zpracování v souladu s touto informací. Právní základ tohoto zpracování spočív