Používání cookies

Rozšířená informace o používání souborů cookie. Účinné od 1.1.2024

PŘEDMLUVA

Tato zásada používání souborů cookie je poskytována pro webové stránky www.best-dressed-dogs.it (Stránky). Dokument byl sestaven s ohledem na ustanovení Evropského nařízení 679/2016 o ochraně osobních údajů (GDPR), na Zákon o ochraně osobních údajů (D. Lgs. 30. června 2003 č. 196) a na Směrnice Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména Směrnice o používání souborů cookie vydaná 10. července 2021).

Správce zpracování: Best Dressed Dogs di Gormand Lucie Victorie, via Cerioli 44, 24068 Seriate, BG, Itálie, IČO 04723620169, RČ 484531

OBECNÉ INFORMACE

Co jsou soubory cookie a k čemu slouží

Soubor cookie je textový soubor, který webová stránka navštívená uživatelem odesílá na jeho koncové zařízení (počítač, mobilní zařízení, jako je smartphone nebo tablet), kde je uložen a následně je znovu odeslán této stránce při další návštěvě této stránky.

Soubory cookie se dělí:

- podle subjektu, který je instaluje, ať už se jedná o stejného provozovatele navštívené stránky (tzv. "cookie první strany") nebo o jiný subjekt (tzv. "cookie třetí strany");
- podle účelu každého souboru cookie: některé soubory cookie umožňují lepší navigaci tím, že ukládají některé volby uživatele, například jazyk (tzv. "technické soubory cookie"), zatímco jiné soubory cookie umožňují sledovat navigaci uživatele i za účelem zasílání reklamy a/nebo nabízení služeb v souladu s jeho preferencemi (tzv. "profilovací soubory cookie").

Pouze profilovací soubory cookie vyžadují předchozí souhlas uživatele s jejich používáním.

Správce zpracování nese odpovědnost výhradně za soubory cookie první strany, které jsou instalovány na stránkách.

V oddílu "Technické soubory cookie první strany" můžete zobrazit typy technických souborů cookie první strany uvolněných na stránkách.

Správu profilovacích souborů cookie najdete v oddílu "Profilovací soubory cookie třetí strany".

Každopádně můžete povolit/zakázat soubory cookie také pomocí možností ve vašem prohlížeči:

Internet Explorer Přejděte do nabídky Nástroje, poté do Možnosti Internetu. Klepněte na Soukromí a pak na Pokročilé. Ve skvělém okně Cookie vyberte své preference.

Google Chrome Klepněte na nabídku Chrome, odpovídající tlačítku v pravém horním rohu. Vyberte Nastavení, poté klepněte na Pokročilé. V sekci Ochrana a bezpečnost klepněte na tlačítko Nastavení obsahu. Vyberte preferované možnosti v sekci Cookie.

Firefox Klepněte na Nástroje, poté na možnost Nastavení. Klepněte na volby Ochrana a bezpečnost. Vyberte Používat vlastní nastavení pro historii. Vyberte preferované možnosti v sekci Přijímat soubory cookie a data od webových stránek.

Safari Klepněte na Safari, poté na Nastavení. Klepněte na sekci Ochrana a bezpečnost. Přejděte na Blokovat soubory cookie a vyberte preferované možnosti.

Technické soubory cookie první strany

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz stránek a nelze je vypnout. Obvykle jsou definovány jako reakce na akce podniknuté, které představují požadavek na služby, jako je nastavení preferencí souborů cookie, přihlášení nebo vyplnění formulářů, preferované volby při navigaci.

- Stránky uvolňují soubory cookie pro navigaci nebo relaci, které zajišťují normální navigaci a normální využívání stránek.
- Stránky rovněž uvolňují soubory cookie, které dokumentují váš souhlas s uvolněním profilovacích souborů cookie a s nimi souvisejících preferencí. Tyto soubory cookie vás rozpoznají při druhém přístupu na stránky, takže není znovu nutný souhlas s instalací profilovacích souborů cookie.
- Jsou také používány technické soubory cookie, které vám umožní navigovat po stránkách a zachovat vaše provedené volby.
- Správce stránek rovněž používá Google Universal Analytics "anonymizovaný". To znamená, že soubory cookie uvolněné službou Google Analytics umožňují pouze analýzu statistických údajů, aniž by bylo možné identifikovat jednotlivého uživatele.
- Správce zpracování také používá soubory cookie, které sledují produkty zobrazené uživatelem během relace na stránkách.
- Správce zpracování rovněž používá Google Analytics 4 (GA4) "anonymizovaný". To znamená, že soubory cookie uvolněné službou Google Analytics 4 umožňují pouze analýzu statistických údajů, aniž by bylo možné identifikovat jednotlivého uživatele.
- Stránky také používají soubory cookie, které udržují volbu týkající se způsobu zobrazení produktů na stránkách.

Profilovací soubory cookie třetí strany

Ve vyskakovacím okně souborů cookie, které se objeví při prvním přístupu na stránky, si můžete prohlédnout profilovací soubory cookie uvolněné stránkami a vyjádřit své preference.

Vaše práva

Podle čl. 13 GDPR vás správce zpracování informuje, že máte právo:
- požadovat od správce zpracování přístup k vašim osobním údajům a opravu nebo smazání těchto údajů nebo omezení zpracování, které vás se týká, nebo vznést námitku proti jejich zpracování, a to včetně práva na přenositelnost údajů,
- kdykoli odvolat souhlas, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním,
- podat stížnost u dozorového orgánu (např. Úřad na ochranu osobních údajů).

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti bez formality na kontakty uvedené v úvodu.

Poskytování údajů

- Správce zpracování neposkytuje třetím stranám informace získané prostřednictvím souborů cookie.

Uchovávání informací

- Pokud stránky používají profilovací soubory cookie, chování uživatele se uchovává až do případného odvolání souhlasu uživatele.
- Údaje získané prostřednictvím technických souborů cookie jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro poskytování služby, ke které se daný technický soubor cookie vztahuje.
- Chování uživatele je uchováváno po dobu 1 roku od získání příslušného profilovacího souboru cookie. V každém případě jsou údaje smazány dříve, pokud dojde k odvolání souhlasu uživatele.