Zásady

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud nejste se svým výrobkem spokojeni, máte zákonné právo jej vrátit. Jelikož jsme však malá společnost, nemáme kapacitu na pokrytí nákladů na dopravu.

Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme svého čtyřnohého přítele pečlivě změřit, protože výsledný produkt nelze jen tak vyměnit za jinou velikost a v případě chyby je nutné vytvořit zcela nový obleček.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak best-dressed-dogs.it (dále jen „stránka“ nebo „my“) shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte web nebo na něm nakupujete.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte Stránku, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkou a informace nezbytné ke zpracování vašich nákupů. Můžeme také shromažďovat další informace, pokud nás kontaktujete kvůli zákaznické podpoře. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme jakékoli informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací), jako „Osobní údaje“. Další informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

Informace o zařízení

Příklady shromážděných osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, hledané výrazy a způsob interakce se stránkou.

Účel shromažďování: správně načíst stránky a provádět analýzu používání stránek za účelem optimalizace našich stránek.

Zdroj shromažďování: Shromažďuje se automaticky, když vstoupíte na naše stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.

Zveřejnění pro obchodní účely: Sdíleno s naším procesorem Shopify.

Informace o objednávce

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísel kreditních karet), e-mailová adresa a telefonní číslo.

Účel sběru: poskytovat vám produkty nebo služby za účelem plnění naší smlouvy, zpracovávat vaše platební údaje, zajišťovat přepravu a poskytovat vám faktury a/nebo potvrzení objednávek, komunikovat s vámi, kontrolovat naše objednávky z hlediska potenciálního rizika nebo podvodu a v v souladu s vašimi preferencemi, které sdílíme, vám poskytovat informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.

Zdroj sbírky: Shromážděno vámi.

Zveřejnění pro obchodní účely: Sdíleno s naším procesorem Shopify.

Informace o zákaznické podpoře

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jak je uvedeno výše.

Účel sběru: poskytovat zákaznickou podporu.

Zdroj sbírky: Shromážděno vámi.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, abychom nám pomohli poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Například:

K napájení našeho internetového obchodu používáme Shopify. Více o tom, jak Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy .

Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

Behaviorální reklama

Jak je popsáno výše, používáme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám mohli poskytovat cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Například:

Používáme Google Analytics, abychom porozuměli tomu, jak naši zákazníci používají stránky. Více o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=it . Z Google Analytics se také můžete odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, které zahrnují: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Právní základ

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), zpracováváme vaše osobní údaje na následujících právních základech:

Váš souhlas; plnění smlouvy mezi vámi a stránkou; dodržování našich zákonných povinností; Chraňte své životně důležité zájmy; vykonávat úkol prováděný ve veřejném zájmu; Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami. úložný prostor

Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, uchováme vaše osobní údaje v našich záznamech, pokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací. Další informace o vašich právech na zrušení naleznete v části „Vaše práva“ níže.

Automatická rozhodnutí

Pokud máte bydliště v EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatickém rozhodování (což zahrnuje profilování), pokud pro vás toto rozhodnutí má právní účinky nebo se vás jinak významně dotýká.

Neprovádíme plně automatizovaná rozhodnutí, která mají právní nebo jinak významný dopad pomocí údajů o zákaznících.

Náš zpracovatel Shopify používá automatická omezená rozhodnutí, aby zabránil podvodům, které na vás nemají právní ani jinak významný dopad.

Služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, zahrnují:

Dočasný seznam IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tento seznam vyloučení přetrvává po krátkou dobu. Dočasný seznam kreditních karet přidružených k IP adresám zahrnutým do seznamu vyloučení. Tento seznam vyloučení přetrvává po krátkou dobu. Vaše práva

GDPR

Pokud jste obyvatelem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich převedení do nové služby a právo požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje budou nejprve zpracovány v Irsku a poté přeneseny mimo Evropu za účelem uložení a dalšího zpracování, včetně Kanady a Spojených států. Další informace o tom, jak jsou přenosy dat v souladu s GDPR, najdete v Shopify GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR .

Soubory cookie

Cookie je malé množství informací stažených do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše Stránky.Používáme různé typy cookies, včetně funkčních cookies, výkonnostních cookies, reklamních cookies a cookies sociálních médií nebo obsahových cookies. Soubory cookie zlepšují váš zážitek z prohlížení tím, že umožňují webu zapamatovat si vaše akce a preference (jako je přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat pokaždé, když se vrátíte na web nebo přejdete ze stránky na stránku. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé používají webovou stránku, například zda je to vaše první návštěva nebo zda jste častým návštěvníkem.

K optimalizaci vašeho zážitku na našem webu a poskytování našich služeb používáme následující soubory cookie.

Cookies nezbytné pro provoz obchodu

Jméno

Funkce

_ab

Používá se ve spojení s administračním přístupem.

_secure_session_id

Používá se ve spojení s procházením obchodu.

vozík

Používá se ve spojení s nákupním košíkem.

cart_sig

Používá se v souvislosti s platbou.

cart_ts

Používá se v souvislosti s platbou.

pokladní_token

Používá se v souvislosti s platbou.

tajný

Používá se v souvislosti s platbou.

secure_customer_sig

Používá se ve spojení se zákaznickým přístupem.

storefront_digest

Používá se ve spojení se zákaznickým přístupem.

_shopify_u

Používá se k usnadnění aktualizace informací o zákaznickém účtu.

Reporting a analýza

Jméno

Funkce

_tracking_allow

Předvolby sledování.

_vstupní_stránka

Sledujte vstupní stránky.

_orig_referrer

Sledujte vstupní stránky.

_s

Shopify Analytics.

_shopify_fs

Shopify Analytics.

_shopify_s

Shopify Analytics.

_shopify_sa_p

Analýzy Shopify související s marketingem a doporučeními.

_shopify_sa_t

Analýzy Shopify související s marketingem a doporučeními.

_shopify_y

Shopify Analytics.

_y

Shopify Analytics.

Doba trvání souboru cookie ve vašem počítači nebo zařízení závisí na tom, zda se jedná o „trvalý“ nebo „relační“ soubor cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud nepřestanete procházet, zatímco trvalé soubory cookie vydrží, dokud nevyprší jejich platnost nebo nejsou smazány. Většina souborů cookie, které používáme, je trvalá a jejich platnost vyprší za 30 minut až dva roky od data jejich stažení do vašeho zařízení.

Soubory cookie můžete ovládat a spravovat různými způsoby. Upozorňujeme však, že odstranění nebo blokování souborů cookie může mít negativní dopad na vaši uživatelskou zkušenost a některé části našich stránek nemusí být plně přístupné.

Mnoho prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale můžete si vybrat, zda je chcete přijmout nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které se často nacházejí v nabídkách „Nástroje“ nebo „Předvolby“. Další informace o tom, jak změnit nastavení prohlížeče nebo jak blokovat, spravovat nebo filtrovat soubory cookie, naleznete v souboru nápovědy vašeho prohlížeče nebo na stránkách, jako je www.allaboutcookies.org .

Dále upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela zabránit sdílení informací s třetími stranami, jako jsou naši reklamní partneři. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se přihlásit k určitému použití vašich informací těmito stranami, postupujte podle pokynů v části „Reklama zaměřená na chování“ výše.

Nesledovat

Vezměte prosím na vědomí, že neexistuje žádné konzistentní chápání toho, jak reagovat na signály „Do Not Track“, neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, když takový signál z vašeho prohlížeče zjistíme.

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Kontakt

Chcete-li získat další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, pokud máte nějaké dotazy nebo byste chtěli podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese lucie.lekes@gmail.com nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Lucie Victorie Gormand, Via Cerioli 44, 24068 Seriate BG, Itálie

Poslední aktualizace: 2. ledna 2024

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů. Zde můžete kontaktovat místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo náš dozorový úřad:

www.garanteprivacy.it

Zpět na blog